ARVOT

EMPATIA

Me uskomme vahvasti siihen, että empaattiset yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin markkinoilla. Empaattisuus merkitsee meille työntekijöistämme ja asiakkaistamme välittämistä, mutta ennen kaikkea se kertoo halustamme ja kyvystämme ymmärtää syvemmin asiakkaidemme tavoitteita ja liiketoimintaa. Empaattisena yrityksenä pystymme luomaan ja ylläpitämään tyytyväisen ja uskollisen työyhteisön, joka kykenee keskittymään asiakkaidemme kannalta olennaisiin asioihin ja tuottamaan heille parempaa pitkänaikavälin tulosta.

YHTEISHENKI

Taidot ja kyvykkyys ovat tärkeitä asioita, mutta hyvä yhteishenki on sitäkin arvokkaampaa. Olemme huomanneet, että sitä voimaa, kun samat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet jakavat ihmiset työskentelevät yhdessä, on hyvin vaikea murtaa. Meidän tiimimme koostuu ihmisistä joiden tietämys, taidot sekä persoonat täydentävät toisiaan täydellisesti. Aloittaessaan yhteistyön kanssamme, asiakkaamme saa käyttöönsä kokeneen ja sitoutuneen tiimin, jonka taustat ovat markkinoinnissa, myynnissä, valokuvauksessa, visuaalisessa suunnittelussa, rahoituksessa ja konsultoinnissa. Lisäksi meidän kanssa työskentely on hauskaa!

LUOVUUS

Luovuus liittyy kiinteästi kahteen muuhun arvoomme – yhteishenkeen ja empatiaan. Se miten me työskentelemme yhdessä tiiminä sekä se, miten me ymmärrämme asiakkaidemme tavoitteita, luo perustan luovuudelle. Meille luovuus tarkoittaa sitä, että kykenemme jatkuvasti ennakoimaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita sekä kommunikoimaan nämä tarpeet tehokkaasti koko tiimillemme. Näin löydämme aina parhaat mahdolliset tavat palvella asiakkaitamme. Haluamme lisäksi aina olla pari askelta kilpailijoitamme edellä, mitä varten meillä onkin aina pari ylimääräistä ässää hihassa.

TULOKSELLISUUS

Me arvioimme itseämme sen perusteella, kuinka hyvin kykenemme ylittämään asiakkaidemme odotukset. Pyrimme aina keskittymään pitkän aikavälin tuloksiin – vaikka kyseessä olisi lyhyempi projekti kuten sosiaalisen median kasvatus tai Instagram-optimointi. Kun projekti on ohi, asiakkaamme tulisi silti kokea, että se tuottaa heille arvoa jatkossakin. Kun arvioimme saatuja tuloksia, on oleellista, että tulokset ovat selkeitä, asiakkaamme liiketoiminnan kannalta merkittäviä, mitattavia sekä asetettuihin aikamääreisiin mennessä toteutuneita.